حسین طهماسبی

مهارت فنی کامپیوتر برنامه آفیس. ترجمه مقاله ها انکلیسی تایب متن ها و رزومه کاری

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

گرایش مهندسی ماشین های گشاورزی

موسسه/دانشگاه: دانشکاه محقق اردبیلی

کاردانی مهندسی ماشین های کشاورزی

گرایش مکانیزاسیون کشاورزی

موسسه/دانشگاه: دانشکده کشاورزی پسران ساری

زبان

فارسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

گواهینامه رانندگی

موسسه: اموزشکاه راهنمایی رانندگی

دوره اموزش زنبور داری

موسسه: دانشکده کشاورزی پسران ساری

تعمیر کار ماشین های ثابت زراعی

موسسه: فنی حرفه ای اصلاندوز

کشتکار گلخانه های خاکی

موسسه: فنی حرفه ای پارس اباد مغان

مدیر باغات منطقه معتدله

موسسه: فنی حرفه ای پارس اباد

تحقیقات

مقاله: optimization of energy use pattern in the corn productinon sydtems in lran

ناشر: رسول لقمانپور امیر محمدی حسین طهماسبی

توضیحات: بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی در مزرعه ذرت productinon در lran

تماس با من